Pārlekt uz galveno saturu

Studentu sasniegumi

2021. gadā „ZIBIT” konkursā, kuru rīko AS «Exigen Services Latvia», Tieto un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» 3. vietu, maģistra darbu konkurencē, ieguva LBTU ITF students Gints Romanovskis, par darbu "Ozola koksnes vainu noteikšana izmantojot attēlu segmentācijas principus", (darba vadītājs Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža).

2019. gadā „ZIBIT” konkursā, kuru rīko AS «Exigen Services Latvia», Tieto un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» kā labākais IKT bakalaura darbs Latvijā un 1. vietas ieguvējs ir LBTU ITF students Bernhards Bernāns, par darbu “Microsoft Kinect risinājums kustību rehabilitācijai”, (darba vadītājs: Ingus Šmits). 

2019. gadā „ZIBIT” konkursā, kuru rīko AS «Exigen Services Latvia», Tieto un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» kā otrais labākais IKT bakalaura darbs Latvijā un 2. vietas ieguvēja ir LBTU ITF studente Amanda Kļaviņa, par darbu “Acu zīlīšu izsekošana un sejas vaibstu atpazīšana ainavas novērtēšanā”, (darba vadītājs Dr.sc.ing. Armands Kviesis).

2019. gadā „ZIBIT” konkursā, kuru rīko AS «Exigen Services Latvia», Tieto un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» 3. vietu maģistra darbu konkurencē ieguva Francisks Jemeļjanovs, par darbu “Konvolūciju neironu tīklu pielietošana gājēju plūsmas analīzē”, (darba vadītājs Vitālijs Komašilovs).

2018. gadā „ZIBIT” konkursā, kuru rīko AS «Exigen Services Latvia», Tieto un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» 1. vietu, bakalaura darbu konkurencē, ieguva LBTU ITF studente Sandra Rakickaite, par darbu "Uz blokķēdes tehnoloģijas balstītu viedo īres līgumu realizācija", (darba vadītājs Mg.sc.ing. Ingus Šmits).

2017. gadā LBTU Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" 3. kursa studente Amanda Kļaviņa saņēma prestižo "Lēdijas Adas Lavleisas balvu", ko piešķir Latvijas perspektīvākai studentei - programmētājai.

2017. gadā „ZIBIT” konkursā, kuru rīko AS «Exigen Services Latvia», Tieto un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» 2. vietu, maģistra darbu konkurencē, ieguva LBTU ITF students Lauris Liepiņš par darbu “Ģeogrāfiski pielāgojama autovadīšanas simulatora izstrāde”, (darba vadītājs Mg.sc.ing. Ingus Šmits).

2015. gadā Latvijas Universitātes (LU) Fonda, Exigen Services Latvia un Accenture rīkotajā Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursā bakalaura darbu kategorijā pirmo vietu ieguva LBTU ITF students Jans Pavlovs par darbu "Mobilā lietojuma "Jelgavas Students" izstrāde" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Gatis Vītols).

2014. gadā AS "Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkursā veicināšanas balvu ieguva ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" students Edgars Timofejevs ar bakalaura darbu "Elektrolīniju datu pārraides tehnoloģijas novērtējums". Darba vadītājs Mg.sc.ing. Aldis Pecka.

2014. gada septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1500 eiro stipendiju ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studentam lvaram Ikartam.

2014. gada pavasara semestrī Ulda Šalajeva stipendiju saņēma ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 3. kursa studente Sanita Jankovska.

2013. gada septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1000 latu stipendiju ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studentei Zanei Āriņai.

2013. gada pavasara semestrī Ulda Šalajeva stipendiju saņēma ITF akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa students Toms Karaša.

2012. gada septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1000 latu stipendiju ITF maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" 1.kursa maģistrantam Andrejam Kostrominam.

2012. gadā Latvijas Universitātes (LU) Fonda, Accenture Latvia un Tieto Latvia rīkotajā Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, bakalaura darbu kategorijā, pirmo vietu ieguva LBTU ITF students Andrejs Kostromins par darbu "Rutīnas procedūru automatizācija metaboliskās inženierijas uzdevumos" (darba vadītājs: Egils Stalidzāns) un trešo vietu ieguva LBTU ITF students Raivis Baltmanis par darbu "Zemes lāzerskenera datu lietošana mežsaimniecisko uzdevumu risināšanā" (darba vadītājs Ingus Šmits).

2012. gadā Informācijas tehnoloģiju fakultātē trīs studenti studijas pabeidza ar izcilību - ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studenti Jurijs Šuļins, Elvijs Kukša un Andrejs Kostromins.

2012. gadā J. Rūvalda stipendijas konkursa uzvarētāja ir Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Programmēšana" 1. kursa studente Agnese Bimšteina.

2012. gadā konkursā "Labā prakse" stipendija, kā arī iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un īstenot studiju procesā iegūtās zināšanas, tika piešķirtas arī Informācijas tehnoloģiju fakultātes 2. kursa studentei Sandrai Konavko - prakse SIA "Digitālo servisu parks".

2012. gadā Ulda Šalajeva stipendijas pirmā stipendiāte ir Informācijas tehnoloģiju fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studente Agnese Gailuma.

2011. gadā SIA DPA (Datorprogrammu Apgāds), Latvijas Izglītības fonda un LR Izglītības un zinātnes ministrijas stipendiju konkursā, 12. klašu skolēniem, "Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!" stipendijas saņēmēju pulkā ir arī LBTU ITF 1. kursa studente, Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvente Elīna Baranovska.

2011. gada 4. augustā nodibinājums "Vītolu fonds" piešķīra Pasaules brīvo Latviešu apvienība (PBLA) stipendiju Informācijas tehnoloģiju fakultātes "Datorvadības un datorzinātnes" studiju programmas 1. kursa studentei Katrīnai Landmanei. Studente stipendiju saņēma visu 2011./2012. studiju gadu.

2011. gadā konkursa "Labā prakse" stipendija, kā arī iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un īstenot studiju procesā iegūtās zināšanas tika piešķirtas arī diviem Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem - Zanei Āriņai (1. kurss) un Andrim Ivanovam (2. kurss) - prakse SIA "Digitālo servisu parks".

2010. gadā "Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā", bakalaura līmeņa darbu grupā, pirmo vietu ieguva ITF studiju programmas "Programmēšana" students Aldis Pecka par darbu "Energoefektīva makslīgā apgaismojuma vadības sistēmas izstrāde". Darba vadītājs: Mg.sc. ing. Vitālijs Osadčuks.

2010. gadā SIA DPA (Datorprogrammu Apgāds), Latvijas Izglītības fonda un LR Izglītības un zinātnes ministrijas stipendiju konkursā, 12. klašu skolēniem, "Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!" stipendijas saņēmēju pulkā ir arī LBTU ITF 1. kursa studente, Vircavas vidusskolas absolvente Sandra Konavko.

2009. gadā Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services Latvia un Latvijas Izglītības fonds, pirmo vietu bakalaura darbu kategorijā ieguva LBTU ITF maģistrants Jurijs Meitalovs, bet maģistra darbu kategorijā trešo vietu ieguva ITF doktorants Mārtiņš MednisAbu darbu vadītājs: docents Egils Stalidzāns.

2008. gadā Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services Latvia un Latvijas Izglītības fonds, atzinību guvusi LBTU ITF studente Laura Lagzdiņa.

2007. gadā Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services DATI un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" atzinību guvuši sekojoši LBTU ITF studenti un maģistri:

  • Vitālijs Komašilovs;
  • Vitālijs Osadčuks;
  • Ingus Šmits.

Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" stipendija:

  • 2006./2007.st.g. maģistrants Mārtiņš Brūklis;
  • 2005./2006.st.g. maģistrants Mārtiņš Hāze.