Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskā sadarbība

Baltijas sadarbības tīkls agrometrikā  (kopš 1997. gada)

Sadarbība starp Ziemeļu un Baltijas valstīm agrometrikā (matemātika un statistika augstākajā lauksaimniecības izglītībā) turpinās kopš 1997.gadā. Šīs sadarbības mērķis ir identificēt, kāda veida matemātiskā izglītība ir vajadzīga topošajiem lauksaimniecības speciālistiem, uzlabot mācību kvalitāti, izmantojot mācībspēku pieredzes apmaiņas, kā arī izvērtēt agrometrikā lietotās mācību metodes un matemātiskās modelēšanas metodes lauksaimniecībā. Kopš 2010.gadā LBTU Matemātikas katedra ir šī sadarbības tīkla koordinators.

ITF7

Attīstība Baltijas sadarbības tīkla agrometrikā ietvaros (2013.-2014. gads)

NORDPLUS Augstākās izglītības programmas mobilitātes projekts Nr. NPHE-2013/10443 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Aleksandra Stulginska universitātes un Igaunijas Dabaszinātņu universitātes mācībspēku pieredzes apmaiņai.

ITF8

Šī projekta ietvaros uzsākta jauna iniciatīva – aktualizēta matemātikas un statistikas loma mūžizglītības kontekstā. Mobilitāšu laikā tika izvērtētas kopīgās tendences Baltijas valstīs un iezīmēti turpmākās sadarbības virzieni iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā.

Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgai attīstības un labklājības kontekstā  (MathPRO) (2013.-2014. gads)

NORDPLUS Pieaugušo izglītības plānošanas projekts (Nr. NPAD-2013/10268), kura īstenošanā piedalās Matemātikas katedras pētniece Anna Vintere. Projekta ietvaros tiek veikts Starptautiskais salīdzinošais pētījuma par matemātikas izglītības vajadzībām Baltijas valstīs, kurā piedalās zinātnieki no RTU, Ventspils augstskolas (LV), Aleksandra Stulginska universitātes (LT) un Igaunijas Dabaszinātņu universitātes (EE).

ITF9

14. Starptautiskā konference. Teaching mathematics: Retrospective and perspective 2013

2013.gada 9.-11.maijā Matemātikas katedra organizēja 14. Starptautisko konferenci, kurā piedalījās zinātnieki no visām Baltijas Valstīm: http://tm.itf.llu.lv/

Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā  (MATNET) (2011.-2013. gads)

Projektu Nr. LLIII-122 īstenoja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Šauļu Universitāte Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Projekta ietvaros tika veikts pētījums par matemātikas kompetenču attīstību, uzlabota matemātikas mācīšanas infrastruktūra, organizēti kopīgi profesionālās pilnveides kursi mācībspēkiem, pilnveidotas 15 matemātikas programmas, kā arī parakstīts līgums starp LBTU Informācijas tehnoloģiju fakultāti un ŠU Matemātikas un informātikas fakultāti par sadarbību eksakto zinātņu jomā.

ITF10ITF_pasaule

Projekta ietvaros iedibināta tradīcija organizēt Starptautisko skolēnu zinātnisko matemātikas olimpiādi (HSPSMO) (Šauļu Universitāte) un Starptautisko studentu matemātikas olimpiādi (ISSMO), par ko atbildība ir LBTU Matemātikas katedra.

ITF_projekts

Baltijas sadarbības tīkls agrometrikā (2011.-2012. gads)

Sadarbības projekts Nr. HE-2011_1a-26784, ko īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Aleksandra Stulginska universitāte un Igaunijas Dabaszinātņu universitāte NORDPLUS Augstākās izglītības programmas ietvaros. Projekta mērķis - atjaunot sadarbību starp Baltijas valstu lauksaimniecības universitātēm agrometrikas (matemātika un statistika augstākajā lauksaimniecības izglītībā) jomā.

Baltijas sadarbības tīkls

Projekta ietvaros tika organizētas vairākas starptautiskās konferences: "Matemātikas un informātikas mācīšanas un mācīšanās pilnveide" (Lietuvā), 
"8. Baltijas - Ziemeļvalstu Agrometrikas konference" (Igaunija), kā arī sekcija "IKT Agrometrikas studijās" Starptautiskās zinātniskās konferences "Lietišķās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2012" ietvaros. 
2012. gada 6.-7. septembrī Jelgavā, Ānes muižā notika BALTIC NETWORKING SEMINAR ON AGROMETRICS, ko organizēja Matemātikas katedra. 

Konference_ITF