Pārlekt uz galveno saturu

Spēkratu virziena projekti un pētījumu virzieni

Pētniecības virzieni: 

 • Motoru biodegvielu izmantošana spēkratos;
 • Biomasas gazificēšana un koģenerācija;
 • Spēkratu tehniskā un tehnoloģiskā apkalpošana;
 • Kravu un pasažieru pārvadājumi;
 • Spēkratu ekspluatācijas īpašības;
 • Spēkratu izmēģināšana;
 • Materiālu īpašības un tehnoloģija;
 • Kvalitātes vadība;
 • Spēkratu izmantošana;
 • Spēkratu ietekme uz apkārtējo vidi;
 • Biodegvielu loģistika.

Laboratoriju iekārtas:

 • Spēkratu un to motoru jaudas noteikšanas stendi;
 • Benzīna oktānskaitļa noteikšanas iekārta;
 • Dīzeļmotoru zemspiediena un augstspiediena sūkņu pārbaudes un regulēšanas stendi;
 • Elektroiekārtas un aizdedzes sistēmas pārbaudes sistēmtesteri;
 • Riepu un riteņu balansēšanas stends;
 • Spēkratu diagnostikas līnija;
 • Atgāzu sastāva pārbaudes ierīces un stendi;
 • Zinātniskais radars;
 • Degvielas patēriņa noteikšanas ierīces;
 • Mikroskopi materiālu struktūras izpētei;
 • Materiālu cietības pārbaudes iekārtas.

Intereses:

 • Pievienošanās Eiropas pētniecības programmām;
 • Mācībspēku sastāva atjaunināšana;
 • Mācībspēku kvalifikācijas celšana un stažēšanās pasaules augstskolās un firmās;
 • Laboratoriju iekārtu modernizēšana;
 • Datorklases un programmatūras iegāde studiju un pētniecības darbam;
 • Mācību tehnoloģisko iekārtu atjaunošana un materiāli tehniskās bāzes modernizēšana;
 • Mācību literatūras modernizēšana.

LBTU TF Spēkratu institūta Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija.

Detalizēta informācija: alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas mājas lapā

SI

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011. – 31.12.2013. Projekta īstenošanas vieta: TF Spēkratu institūts Projekta vadītājs: Dainis Berjoza, Spēkratu institūta direktors, asoc. prof., Dr.sc.ing. ( dainis.berjoza@lbtu.lv)

Projekta mērķis: Vispārīgais mērķis – izpētīt elektromobiļu, elektrovelosipēdu un citu elektrospēkratu izmantošanas iespējas Latvijā. Specifiskais mērķis – Latvijai piemērota infrastruktūras modeļa elektrospēkratu izmantošanai izstrāde un jaunas elektrospēkratu uzlādes stacijas izstrāde, izmantojot saules un vēja enerģiju, elektroautomobiļa izstrāde, veicot pārbūvi, izpēte un tā sertifikācija ceļu satiksmei. Projektā plānotās aktivitātes: Pašreizējās situācijas un pieredzes izpēte Latvijā un Eiropā individuālo elektrospēkratu izmantošanā. Rekomendāciju izstrāde dažādu Latvijas apstākļiem piemērotu elektrospēkratu iegādei. Elektrospēkratu globālas izmantošanas infrastruktūras modeļa izstrāde. Eksperimentālas akumulatoru lādēšanas iekārtas ar saules baterijām un vēja enerģiju izstrāde un aprobēšana. Eksperimentāla elekrtomobiļa izstāde, aprobēšana un sertificēšana par pamatu izmantojot spēkratus ar iekšdedzes motoru. Divriteņu un četrriteņu elektrospēkratu ekspluatācijas parametru pētījumi. Elektrospēkratu akumulatoru lādēšanas stacijas efektivitātes pētījumi, ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums.