Pārlekt uz galveno saturu

Inženierzinātņu virziena zinātniskie raksti

Zinātnisko rakstu mērķis ir pievērsties jaunām tehnoloģijām un zinātniskām pētniecības jomām gan lauksaimniecībā, enerģētikā, inženierzinātnē, gan transporta nozarē, kā arī izpētīt citas aktuālas inženierzinātnes problēmas.

Tā ir iespēja nodrošināt tehnoloģiju pārnesi no zinātnieku uzņēmumiem, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu ar speciālistiem savā pētniecības jomā no dažādām Eiropas valstīm.

Aktuālās jomas ir lauksaimniecības tehnika, lopkopība, atjaunojamā enerģija, enerģētika un automatizācija, inženierzinātnes izglītība un tehnoloģijas, transports, kā arī ekonomika.

Engineering for Rural Development Proceedings:

Proceedings 2008

Proceedings 2009

Proceedings 2010

Proceedings 2011

Proceedings 2012

Proceedings 2013

Proceedings 2014

Proceedings 2015

Proceedings 2016

Proceedings 2017

Proceedings 2018

Proceedings 2019

Abstracted and indexed

Elsevier SCOPUS, Thomson, Reuters Web of Science, AGRIS, CAB ABSTRACTS, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete.

Scimago Journal & Country Rank:

Foto