Pārlekt uz galveno saturu

Mehānikas un dizaina institūts

Mehānikas un dizaina institūts

Mehānikas un dizaina institūta direktore

Nataļja Vronska

Direktore

Adrese: J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava, 353. telpa

Tālrunis: +371 63080694

E-pasts: natalja.vronska@lbtu.lv

Lidija Pudāne

Lietvedības speciāliste

Tālrunis: +371 63080694

Adrese: J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava, 354. telpa

E-pasts: iitfmehdiz@lbtu.lv

MEHDIZ Juris Boldiševics

Juris Boldiševics

Laboratoriju vadītājs

Tālrunis: +371 63080694

E-pasts: juris.boldisevics@lbtu.lv

MEHDIZ Vizma Slava

Vizma Slava

Laborante

Tālrunis: +371 63080701

E-pasts: vizma.slava@lbtu.lv

MEHDIZ Jānis Kjakste

Jānis Kjakste

Laborants

Tālrunis: +371 63080701

E-pasts: janis.kjakste@lbtu.lv

Vēsture:

Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā 1940. gadā tika izveidota Valodu-pedagoģijas katedra, kuras vadītājs un pedagoģijas un krievu valodas pasniedzējs bija docents Pēteris Miežans (ar 21.10.1940.) – pedagoģijas maģistrs. Pedagoģijas katedru Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā no 1944. līdz 1945. gadam vadīja pedagoģijas zinātnieks  Jūlijs Aleksandrs Students. Aktīvi zinātniskie pētījumi pedagoģijā LLA sākās Lauksaimniecības Mehanizācijas fakultātē  sešdesmito gadu pirmajā pusē. Pētnieciskā darbība, profesionālās pilnveides kursi lauksaimniecības skolu un tehnikumu skolotājiem un PSRS lauksaimniecības  augstskolu mācībspēkiem, kā arī regulāra LLA mācībspēku profesionālā pilnveide pedagoģijā radīja pamatu Pedagoģijas katedras atjaunošanai. Tas tika izdarīts 1989. gadā profesora  Luda Pēka vadībā. Institūts tika  izveidots 2000. gadā, apvienojot Pedagoģijas katedru un daļu no Uztura un mājturības katedras. 

Mehānikas institūts ir izveidots 01.09.1997. gadā, apvienojot Mašīnu projektēšanas un Mehānikas katedras. Mašīnu projektēšanas katedra tika izveidota 1993. gada septembrī uz Tehniskās grafikas un Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedru bāzes. Katedru vadīja profesors Guntars Uzkliņģis. Tehniskās grafikas katedra izveidota 1952. gadā. Katedras pirmais vadītājs bija docents Kārlis Zālīte. Tehniskās grafikas katedras mācībspēki galvenokārt nodarbojās ar mācību metodisko jautājumu risināšanu. Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedra izveidota 1944. gada novembrī pie LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes (Rīgā). Katedras dibinātājs un pirmais vadītājs – profesors tehnisko zinātņu doktors Arvīds Leppiks (1889-1965), kas 1919. gadā bija arī viens no pirmajiem Latvijas Universitātes Lauksaimniecības nodaļas mācību spēkiem. No Augstākās matemātikas katedras 1949. gadā veidojās Teorētiskās mehānikas katedra, kura 1959. gadā tika pārdēvēta par Mehānikas katedru. Tās vadītājs docents Oļģerts Ozols deva lielu ieguldījumu katedras izaugsmē. 1962. Gadā Mehānikas katedras struktūrā tika izveidota Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija, kuras pētnieki ir kļuvuši par Mehānikas institūta pedagogiem.

No 2023. gada 1. septembra, apvienojot Tehnisko fakultāti un Informācijas tehnoloģiju fakultāti, izveidoja Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti. Tajā darbību turpina četras struktūrvienības, tai skaitā, apvienojot Izglītības un mājsaimniecības institūtu ar Mehānikas institūtu, iegūstot jaunu nosaukumu Mehānikas un dizaina institūts.