Pārlekt uz galveno saturu

Matemātikas un fizikas institūts

Matemātikas un fizikas institūts

Matemātikas un fizikas institūta direktore

Svetlana Atslēga

Direktore

Adrese: Lielā iela 2, Jelgavas pils, Jelgava, 215. telpa

Tālrunis: +371 63005652

E-pasts: svetlana.atslega@lbtu.lv

MAFI Sintija Zvirgzdiņa

Sintija Zvirgzdiņa

Lietvedības speciāliste

Tālrunis: +371 63005652

E-pasts: iitfmatfiz@lbtu.lv

MAFI Janīna Rumba

Janīna Rumba

Laboratorijas vadītāja

Tālrunis: +371 63005675

E-pasts: janina.rumba@lbtu.lv

MAFI Viktorija Strausiņa

Viktorija Strausiņa

Vecākā meistare

Tālrunis: +371 63005675

E-pasts: viktorija.strausina@lbtu.lv

Vēsture:

Augstākās matemātikas katedra (1944-49) ietilpa Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē. 1948. g. katedru iekļāva Zemes ierīcības fakultātes sastāvā (Rīgā, E.Veidenbauma ielā 4a). 1957.g. rudenī Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultātes pārcēlās uz bijušā Skolotāju institūta telpām (ēka celta 1900) Jelgavā, Gagarina (tagad Svētes) ielā 18. 1967. g. no katedras atdalīja Ekonomiski matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas katedru. 1983. g. 30. XI Augstākās matemātikas katedra kopā ar fakultāti pārcēlās uz jauno ēku Puškina prospektā (tagad Akadēmijas iela) 19. 1992. g. 1. X katedra tika iekļauta Informātikas institūtā un kopš 1994. g. atrodas LBTU galvenajā ēkā – Jelgavas pilī. Sākot ar 2001.gadu katedra ietilpst Informācijas tehnoloģiju fakultātes struktūrvienību sastāvā.

Fizikas katedra izveidota 1939. g. Mežsaimniecības fakultātē. No 1947. g. ietilpa Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē, no 1984. g.- Lauksaimniecības celtniecības fakultātē, no 1991. g. – Lauku būvniecības fakultātē, no 1993. g. – Lauku inženieru fakultātē, kopš 2001. g. – Informācijas tehnoloģiju fakultātē.

No 2023. gada 1. septembra, apvienojot Tehnisko fakultāti un Informācijas tehnoloģiju fakultāti, izveidoja Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti. Tajā darbību turpina četras struktūrvienības, tai skaitā, apvienojot Matemātikas katedru ar Fizikas katedru, iegūstot jaunu nosaukumu Matemātikas un fizikas institūts.