Pārlekt uz galveno saturu

Inženiertehnikas un enerģētikas institūts

Inženiertehnikas un enerģētikas institūta direktors

Aivars Birkavs

Direktors

Adrese: J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava, 231. telpa

Tālrunis: +371 63080697

E-pasts: aivars.birkavs@lbtu.lv

MEHI Dace Rotgalve-Birziete

Dace Rotgalve-Birziete

Lietvedības speciāliste

Tālrunis: +371 63080697

E-pasts: iitfmehi@lbtu.lv

MEHI Ilze Meņķe

Ilze Meņķe

Laboratoriju vadītāja

Tālrunis: +371 63080687

E-pasts: ilze.menke@lbtu.lv

Vēsture:

1941. gada jūnijā bija sagatavots toreizējās Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes lēmuma projekts "Par Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas fakultātes nodibināšanu Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā" paredzēja dibināt jauno fakultāti ar 1941./42. mācību gada sākumu. Latvijā karš vēl nebija beidzies, kad 1944. gada 15. oktobrī tika atjaunota Lauksaimniecības akadēmija, ar mainītu nosaukumu - Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA), darbība. 1991. gadā LLA pārdēvēja par Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU).

No 1997. gada 1. septembra fakultāte pārgāja uz institūtu sistēmu - tās pamatstruktūru veidoja pieci institūti - Izglītības un mājsaimniecības, Enerģētikas, Lauksaimniecības, Mehānikas un Spēkratu institūts.

No 1998. gada 1. janvāra fakultātes sastāvā pārnāca bijušais Latvijas Valsts lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas zinātniskās pētniecības institūts, tā tagadējais nosaukums - Ulbrokas zinātnes centrs.

No 2022. gada 1. septembra LLU piedzīvo zīmola maiņu un tiek pārdēvēta par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU).

No 2023. gada 1. septembra, apvienojot Tehnisko fakultāti un Informācijas tehnoloģiju fakultāti, tika izveidota Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte. Tajā darbību turpina četras struktūrvienības. Vienā no tām tika apvienoti Enerģētikas institūts, Spēkratu institūts, Lauksaimniecības tehnikas institūts un iekļauts Ulbrokas zinātnes centrs, un līdz ar to tika izveidots institūts ar jaunu nosaukumu - Inženiertehnikas un enerģētikas institūts.

Institūtu pētījumu virzieni

  • Ilgtspējīgu transporta risinājumu izpēte ietekmes uz vidi samazināšanai.
  • Elektrisko transportlīdzekļu un saistītās infrastruktūras attīstības pētījumi.
  • Biodegvielu, sintētisko degvielu un citu zemu oglekļa emisiju alternatīvu degvielu izpēte uz iekšdedzes motoriem.
  • Atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas (saule, vējš, biogāze, ūdeņradis).
  • Biomasas konversija, biogāzes ieguve un attīrīšana.
  • Enerģijas uzglabāšanas risinājumi.
  • Viedās lauksaimniecības tehnikas robotizācija (sākot no laukiem un beidzot ar fermām).