Pārlekt uz galveno saturu

Atsauksmes par fakultāti

Uldis Smilts“Uzņēmumā Exigen Services Latvia jau vairāk kā desmit gadu garumā vēl nepabeidzot studijas jau prakses beigu daļā darbu uzsāk jaunie IT speciālisti no LBTU IT fakultātes. Mēs kā darba devējs augstu vērtējam gan jauno speciālistu sagatavotību programminženierijas jautājumos, gan arī jauno speciālistu gatavību tālākā darba gaitā ātri apgūt darba gaitām nepieciešamo, taču par galveno uzskatām pozitīvo attieksmi pret darāmo darbu un saviem kolēģiem. Tā turpināt!"

Uldis Smilts | Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Exigen Services Latvia

 

 

Ginta Šepa“Kompānijas IT daļā pašlaik strādā vairāki fakultātes absolventi, kuri ikdienā risina programmatūras izstrādes un testēšanas uzdevumus. Uzsākot darbu If P&C Insurance, studenti, praktiski darbojoties komandās, īsā laikā, universitātē iegūtās zināšanas ir pratuši pielietot praktiski. Jauniem speciālistiem svarīga iezīme ir spēja mācīties patstāvīgi, meklēt risinājumu un nebaidīties vaicāt pēc palīdzības.”

Ginta Šepa | If P&C Insurance AS

 

 

Lita Marnauza"LBTU ITF absolventi, strādājot VID ir pierādījuši, ka ir ļoti labi sagatavoti un spējīgi savas teorētiskās zināšanas par programmatūras izstrādes dzīves ciklu, metodoloģijām un dokumentācijas izstrādi veiksmīgi pielietot jau praksē, ir konstruktīvi domājoši, tajā pat laikā ļoti inovatīvi. Ātri apgūst tieši VID specifisko informācijas sistēmu arhitektūru un darbības principus. Radoši, neskatoties uz tik strukturētu profesiju. Cilvēki, ar kuriem ir prieks tikties un iesaistīties diskusijās!"

Lita Marnauza | Direktora vietniece, Valsts ieņēmumu dienests, Informātikas pārvalde