Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Dekanāta adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālrunis: +371 63005705
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv

Adrese: Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: +371 63020762

Rekvizīti:

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ.Nr. 90000041898

Banka: Valsts kase, TRELLV22
Norēķinu konti:
LV26TREL9160032000000 (budžeta līdzekļi)

Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts:
LV93HABA0001407057173 (studiju maksai)
LV08HABA0551041541190 (pārējiem maksas pakalpojumiem, t.sk. akadēmiskiem parādiem, norādot maksājuma mērķi fakultāti, kurā ir akadēmiskais parāds un studiju  kursa nosaukumu)

Banka: AS Citadele banka, PARXLV22
Norēķinu konts:
LV95PARX0002242990005 (studiju maksai)