Pārlekt uz galveno saturu

FAQ jeb biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc studēt informācijas tehnoloģijas?

 • Nozare strauji attīstās un vairs neviens nav jāpārliecina, ka šī ir, un būs viena no pieprasītākajām nozarēm turpmākos gadus. Vairāk nekā 90% mūsu absolventu jau pirms absolvēšanas, strādā IT nozares uzņēmumos. Liela daļa studentu sāk savas darba gaitas jau sākot ar 2. kursu.
 • IT nozares darbs ir bieži saistīts ar ceļošanu. Mūsu absolventi bieži strādā pie starptautiskiem projektiem, kas prasa no viņiem svešvalodu zināšanas, kā arī komandējumi ārvalstīs, piemēram, Vācijā, Dominikānas Republikā, Zviedrijā, Ganā, Norvēģijā, Anglijā, Meksikā, Gruzijā, u.c.
 • Absolvējot studenti, strādā pārsvarā starptautiskajos uzņēmumos, piemēram, C.T.Co., Accenture Latvia, Exigen Services Latvia, If P&C Insurance, un citos. Bieži darba valoda ir angļu.
 • Darbs IT nozarē ir daudzpusīgs, radošs, bieži neprasa ievērot striktus laikus, kuros jāuzturas ofisā (darbs no mājām, nenormēts darba laiks), ģērbšanās stilu (dresscode), un tml.

Ar ko universitāte atšķiras no augstskolas?

Ir vairākas atšķirības. Universitāte (university) Pasaulē tiek uzskatīta par prestižāku izglītības iestādi nekā augstskola (college). Tipiski universitātē parasti nodrošina visu līmeņu augstāko izglītību līdz pat doktorantūrai. Universitātēs tiek koncentrēts vairāk mācībspēku ar doktora grādu, kas bieži vien nozīmē, ka parādās papildus iespējas studentiem iesaistīties zinātnē un zinātniskajos pētījumos.

Kādas grafiskās lietojumprogrammas mēs mācīsimies?

Adobe Photoshop, 3D grafikai: Blender.

Ar kādām datu bāzu vadības sistēmām mēs mācīsimies strādāt?

PostgreSQL, Oracle, NoSQL datu bāzu vadības sistēma MongoDB.

Kādas programmēšanas valodas studenti apgūst?

Pamatā apgūst: C#, JavaScript, JAVA, PHP, PL/SQL.

Kur es varēšu strādāt, ja absolvēšu Jūsu fakultāti?

Lai atbildētu balstīsimies uz reāliem piemēriem. Tipiski mūsu absolventi strādā Latvijas vai Pasaules līmeņa uzņēmumos, kas saistīti ar programmatūras izstrādi - pilnais cikls: projektēšana, projektu vadīšana, programmu testēšana, programmēšana, sistēmu analīze, darbs ar klientiem. Atsevišķi absolveni dibina savus uzņēmumus. Daļa absolventu strādā pie ražošanas sistēmām, datortīklu projektēšanas, datu bāzu administrēšanas.

Ar ko Jūsu IT programmas atšķiras no citu Latvijas universitāšu un augstskolu piedāvājuma?

Nosauksim to, ko esam dzirdējuši no saviem studentiem, citu universitāšu studentiem, kas pārnākuši studēt pie mums, kā arī apzināmies paši.

 • Mūsu fakultātē, iespēju robežās, studenti tiek dalīti mazākās laboratorijas darbu grupās (līdz 15-20 cilvēki), kas ļauj veidot ciešāku kontaktu ar mācībspēku.
 • Mūsu studenti dotas praksē uzņēmumos līdz pat 5 mēnešiem, kas ļauj tiem iesaistīties reālos projektos un gūt pieredzi. Tas arī veicina darba vietas atrašanu jau 3. vai 4. kursa laikā. Studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" studenti dodas garākā praksē un 4. kursu galvenokārt pavada strādājot uzņēmumos un rakstot bakalaura darbu.
 • Mums ir proporcionāli liels skaits jaunāku (zem 40 gadu vecums) pieredzējušu mācībspēku ar maģistra vai doktora grādu, kas pārvalda svešvalodas un seko līdz jaunajām tendencēm IT nozarē. Praktiski visiem mācībspēkiem ir gūta pieredze, ārvalstīs, publicējot un prezentējot zinātniskos rakstus, lasot lekcijas, un tml.
 • Studiju programmu priekšmetos iekļauj vispārīgo teorētisko bāzi, tomēr mēs vairāk uzmanības pievēršam praktiskiem pielietojumiem, t.sk. bieži starpdisciplīnu jomā, piemēram, izstrādājot risinājumus meža nozarei (mobilie lietojumi, attēlu atpazīšanas programmatūra, attālinātā skenēšana), vides un citām nozarēm.

Kāpēc man jāmācās IT pie Jums 4 gadus, bet, piemēram, RTU ir iespējas 3 gados?

Bakalaura programmu garums vairumā augstskolu ir 4 gadi. Dažos gadījumos, konkrēti, Rīgas Tehniskajā universitātē, lai nodrošinātu agru izvēli starp tālākajām studijām maģistratūrā vai profesionālajās augstākās izglītības programmās, ir veidotas 3 gadu bakalaura programmas. Atbilstoši pašreizējai likumdošanai, bakalaura grāds tiek uzskatīts par nobeigtu augstāko izglītību apliecinošu, ja programmas garums ir 4 gadi (160 kredītpunkti).

Pie mums šo 4 gadu studiju laikā studenti paspēj iziet vismaz 4-8 mēnešu praksi reālos uzņēmumos vai ārvalstīs, kas ļauj tiem iegūt pirmo darba pieredzi un jau potenciāli atrast darba vietu.

Kādas priekšrocības ir studijām Jelgavas pilsētā?

Ir vairākas priekšrocības, kuras atzīst mūsu studenti. Šīs ir top 3 visbiežāk dzirdētās atbildes no mūsu studentiem:

 • Jelgava ir studentu pilsēta, kurā ir mierīgāka atmosfēra salīdzinājumā ar Rīgu, bet tajā pašā laikā Jelgava atrodas 40min braucienā no Rīgas.
 • IT fakultāte atrodas Baltijā lielākajā pilī, kura ir tuvu dabai, atrodas pilsētas centrā starp divām upēm. Lielupes pludmale atrodas 300m attālumā no fakultātes ieejas, savvaļas zirgu pļava atrodas 200 metru attālumā (tos, lekciju laikā, pat bieži rudenī var novērot pa logu), Pasta sala ar kafejnīcu, restorānu, koncertu skatuvi, atpūtas laukumiem un slidotavu atrodas 250 metru attālumā, kā arī gaiss pils apkārtnē ir tīrāks nekā, piemēram, Rīgas centrā.
 • Jelgavā ir zemākas izmaksas kopmītnēm, sporta centrs ar baseinu, velo celiņi, dzīvokļu izīrēšanai, dažādās pakalpojumu sfērās, u.c.

Ar ko atšķiras akadēmiskā augstākā izglītība no profesionālās?

Akadēmiskās augstākās izglītības programmas ir balstītas uz zinātniskajiem pētījumiem un katras akadēmiskās programmas noslēgumā parasti ir jāaizstāv zinātnisks pētījumu darbs (bakalaura darbs, maģistra darbs). Bakalaura grādu piešķir akadēmiskās augstākās izglītības studiju pirmā posma noslēgumā.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grādu piešķir, ja programmas pilna laika studiju ilgums ir vismaz četri gadi, ko nosaka LR Augstskolu likums. Studiju noslēgumā tiek piešķirts profesionālais grāds un atbilstošā kvalifikācija. Šīs programmas ir praktiskas, orientētas uz augsta līmeņa profesijas ieguvi, apgūstot attiecīgās profesijas prasmes un iemaņas, taču nav orientētas uz pētījumu veikšanu.

Mūsu fakultātē, abu tipu programmu absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā.

Ja šajos jautājumos neradāt nepieciešamo atbildi, droši rakstiet vai zvaniet mums: itfdek@lbtu.lv, +371 63005705