Pārlekt uz galveno saturu

Inženierzinātņu virziena projekti

Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu spēkratos

elektroauto

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011. - 31.12.2013.

Projekta īstenošanas vieta: TF Spēkratu institūts

Projekta vadītājs: Dainis Berjoza, Spēkratu institūta direktors, prof., Dr.sc.ing. (e-pasts: dainis.berjoza@lbtu.lv)

Projekta mērķis: Vispārīgais mērķis – izpētīt elektromobiļu, elektrovelosipēdu un citu elektrospēkratu izmantošanas iespējas Latvijā. Specifiskais mērķis – Latvijai piemērota infrastruktūras modeļa elektrospēkratu izmantošanai izstrāde un jaunas elektrospēkratu uzlādes stacijas izstrāde, izmantojot saules un vēja enerģiju, elektroautomobiļa izstrāde, veicot pārbūvi, izpēte un tā sertifikācija ceļu satiksmei. Projektā plānotās aktivitātes: Pašreizējās situācijas un pieredzes izpēte Latvijā un Eiropā individuālo elektrospēkratu izmantošanā. Rekomendāciju izstrāde dažādu Latvijas apstākļiem piemērotu elektrospēkratu iegādei. Elektrospēkratu globālas izmantošanas infrastruktūras modeļa izstrāde. Eksperimentālas akumulatoru lādēšanas iekārtas ar saules baterijām un vēja enerģiju izstrāde un aprobēšana. Eksperimentāla elektromobiļa izstāde, aprobēšana un sertificēšana par pamatu izmantojot spēkratus ar iekšdedzes motoru. Divriteņu un četrriteņu elektrospēkratu ekspluatācijas parametru pētījumi. Elektrospēkratu akumulatoru lādēšanas stacijas efektivitātes pētījumi, ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums.

Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko augu kurināmā kondicionēšanai

ieguldījums_nākotnē

Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128

Projekta īstenošanas laiks: 1.01.2011. – 31.12.2013.

Projekta īstenošanas vieta: Jelgava un Ozolnieki

Projekta zinātniskais vadītājs: Asoc. prof., Dr.sc.ing. Imants Nulle (e-pasts: imants.nulle@lbtu.lv)

Projekta vispārīgais mērķis: Enerģētisko augu granulu un brikešu ražošanas efektivitātes paaugstināšana.

Pētījumu aktualitāte un veicamās aktivitātes: Enerģētiskie augi siltumenerģijas un elektroenerģijas ieguves procesā var tikt izmantoti dažādās kondicionēšanas pakāpēs. Ja biomasas iegūšanas reģions ir 50 km rādiusā un ir nepieciešamās uzglabāšanas platības, tad vidēja lieluma katlumājās var tikt izmantoti enerģētiskie augi ruļļos. Privātmāju apkurei, kurināmā eksportam, kā arī transportēšanai valsts robežās tālāk par 50 km enerģētisko augu biomasu, to nelielā blīvuma dēļ, ieteicams kondicionēt, t.i. granulēt vai briketēt. Stiebru briketēšanai un granulēšanai nepieciešams tos sasmalcināt līdz noteiktam daļiņu lielumam. Praksē sastopamie smalcinātāji stiebraugu ruļļus smalcina liela izmēra frakcijās, kuras līdz vajadzīgam izmēram pārstrādā papildus iekārtās (veserīšu dzirnavas). Šādam tehnoloģiskam procesam nepieciešams liels enerģijas patēriņš. Izmantojot LBTU Mehānikas institūta laboratorijā iepriekšējos pētījumos gūtās zināšanas par stiebraugu griešanu, smalcināšanai nepieciešamo enerģiju var samazināt. Eksperimentāli tiks salīdzināti vairāki smalcināšanas tehnoloģiskie procesi, griezējasmeņu forma, pretgriezēju forma, griešanas ātrums un stiebru orientēšanas iespējas griešanas procesā un griešanai nepieciešamā enerģija. Tiks pētīta arī smalcinājuma pakāpes un maisījuma proporcijas ietekme uz briketēšanai un granulēšanai nepieciešamo enerģiju.

Brikešu un granulu noturīgums pret izjukšanu transportēšanas laikā ir atkarīgs no sasmalcināto stiebraugu daļiņu lieluma un piedevām kādas izmanto. Paredzēti eksperimentālie noturīguma pētījumi dažādiem biomasu maisījumiem. Biomasas veids, piedevu veids un to proporcija ietekmē arī degšanas procesu. Stiebraugu biomasā ir liels hlora saturs, kas apkures katlos izraisa siltumpārneses virsmu koroziju, kurināmam pievienojot dažādas piedevas, hlora kaitīgā ietekme var tikt samazināta. Enerģētisko augu un to maisījumu ar minerālām piedevām, granulu un brikešu piemērotība dažādu veidu kurtuvēm nav izpētīta. Projektā paredzēts, izveidotajā tehnoloģiskajā procesā iegūto granulu un brikešu degšanas īpašības noteikt reālos un laboratorijas apstākļos.

Detalizēta informācija par projektu pieejama mājas lapā.