Pārlekt uz galveno saturu

Starpkultūru informācijas sistēmu izstrāde un novērtēšana

Tīmekļa lietotāju dažādība rada vairākus uzdevumus starptautiskām kompānijām, kuras vēlas piedāvāt savus pakalpojumus globālajā vidē. Balstoties uz Forester konsultāciju kompānijas aprēķiniem, globālā mēroga bizness zaudē vairākus miljardus ASV dolāru gadā, galvenokārt pateicoties nespējai pielāgot savus produktus lietotājiem dažādās pasaules valstīs. Viens no cilvēku un datoru mijiedarbības, kā arī programminženierijas virzieniem, kurš aktualizējies līdz ar globālā tīmekļa lietotāju skaita paplašināšanos, ir kultūras jeb lietotāju kulturālo atšķirību ietekmes analīze uz globālā tīmekļa pakalpojumu piedāvāšanas īstenošanu un to lietojamību. Ir nepieciešams veikt pētījumus starpkultūru informācijas sistēmu izstrādē, identificējot metodes un rīkus ar kuru palīdzību var uzlabot lietojamības rādītājus. Plānots izstrādāt starpkultūru informācijas sistēmu izstrādes procesa atbalsta metožu un rīku kopumu.

Prioritārās virziena pētījumu tēmas:

  • Kultūras preferenču datu izgūšanas un apkopošanas algoritmi
  • Programmatūras risinājumi starpkultūru informācijas sistēmu izstrādātājiem
  • Starpkultūru informācijas sistēmu lietojamības metožu izstrāde un pielietošana
  • KANSEI inženierijas lietošana informācijas sistēmu novērtēšanā
  • Kultūru marķieru un dimensiju modeļu lietošana programmatūras lietojamībā

Pārējie pētniecības virzieni:

  • Lāzeru spektraskopija (Asoc. prof. Uldis Gross)
  • Ekonometrija, Riska analīze lauksaimniecībā - Prof., Dr.sc.ing. Irina Arhipova
  • Bioinformātika: Lineāro modeļu pielietošana lauksaimniecības zinātnēs - Prof., Dr.agr. Līga Paura