Pārlekt uz galveno saturu

Žurnāls "Baltic Journal of Modern Computing"

Žurnāls "Baltic Journal of Modern Computing"

Baltic Journal of Modern Computing - starptautisks žurnāls starpdisciplinārajām informācijas tehnoloģijām.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģijas fakultāte (IITF) kopš žurnāla Baltic Journal of Modern Computing (BJMC) izveides 2013. gadā kopā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu un Viļņas universitāti sadarbojas žurnāla izdošanā.

Žurnāla publikācijas fokusējas uz starpdisciplinārajiem informācijas tehnoloģiju pielietojumiem, kas ļauj LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem un mācībspēkiem publicēt savus pētījumus plašā tematiskajā spektrā, nezaudējot informācijas tehnoloģijas speciālistu auditoriju. IITF ir arī pārstāvēta žurnāla redkolēģijā.

Žurnāls ir ar atvērto pieeju (open access), iznāk reizi ceturksnī un tiek indeksēts Thomson Reuters Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), EBSCO, ProQuest, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, VINITI, Directory of Research Journal Indexing (DRJI) un Open J-Gate indeksos.

Vairāk informācijas par žurnālu un iespēju tajā publicēt rakstus var uzzināt žurnāla mājas lapā: www.bjmc.lu.lv vai pie asociētā profesora Gata Vītola (gatis.vitols@lbtu.lv).

Žurnāla iepriekšējos izdevumus var aplūkot: http://www.bjmc.lu.lv/contents/

Žurnāla tematika:

 • Algorithms
 • Applications of computer science in modeling
 • Artificial Intelligence
 • Bio-informatics
 • Cloud Computing
 • Computer Architecture
 • Computer Linguistics
 • Computer Graphics and Multimedia
 • Computer Networks
 • Computer in Agriculture
 • Computing Didactics
 • Computing in Medical Service/Technology
 • Cryptography / Security
 • Data Communication
 • Data Mining
 • Database Systems
 • Digital Signal and Image Processing
 • Distributed and Parallel Systems
 • E-commerce and E-governance
 • Game and Animation
 • Geoinformatics
 • Graph Theory and Computing
 • High Performance and
 • Next Generation Computing
 • Human Computer Interaction
 • Information Security
 • Information Systems
 • Internet and Web Applications
 • Knowledge and Data Engineering
 • Language Processing
 • Learning Management System (LMS) and e-Learning
 • Mobile computing
 • Neural Networks and Fuzzy Logic
 • Operating Systems
 • Pattern Recognition
 • Programming Languages
 • Robotics
 • Sensors
 • Signal Processing
 • Social and Business Aspects of Convergence IT
 • Software Engineering
 • Software Testing
 • Semantic Web
 • System Security and Control
 • Theoretical Quantum Computing
 • Ubiquitous Computing
 • Wireless Communication