Pārlekt uz galveno saturu

IT risinājumi, matemātiskās modelēšanas un statistikas pielietošana lauksaimniecības, vides un mežzinātnēs

Šajā virzienā tiek pētīti: informācijas tehnoloģiju risinājumi precīzajā mežsaimniecībā, kur turpmākās attīstības perspektīvas saistītas ar meža loģistikas pētījumu virzienu. Ir plānots izstrādāt informācijas tehnoloģiju komponentes dažādu lēmumu pieņemšanas atbalstam.

Lauksaimniecības produkcijas kaltēšanas procesa matemātiskā modelēšana, lai kaltēšanas rezultātā iegūtu kvalitatīvu produkciju un optimizētu kaltēšanas procesa norisi. Plānots pētīt mitruma iznesi ar matemātiskās modelēšanas palīdzību. Pētījumi palīdzēs labāk izprast mitruma izneses procesu, kas norisinās kaltēšanas laikā, un izstrādāt ieteikumus dažādas lauksaimniecības produkcijas kaltēšanas procesa optimizācijai, kā arī iegūt datus tālākai kaltēšanas procesa izpētei.
Siltumnīcefekta gāzu emisijas aprēķināšana un prognoze lauksaimniecības sektorā, kur pētījumos tiks vērtētas SEG emisiju aktivitāšu datu prognozēšanas iespējas dažādiem lauksaimnieciskās ražošanas attīstības scenārijiem, kā arī tiks veidoti metodoloģiskie nosacījumi SEG emisiju aprēķināšanai, izvērtējot to samazināšanas pasākumu ietekmi.

Biosistēmu datorvadība, kas ir kļuvusi par vienu no datorzinātņu un datorvadības pielietojuma nozarēm ar lielu attīstības potenciālu vairākās nozarēs, piemēram, medicīnā, ekoloģijā, lauksaimniecībā, enerģētikā un citās. Pētījumi palīdzēs attīstīt precīzas lauksaimniecības virzienu un tā apakšvirzienus.

Prioritārās virziena pētījumu tēmas:

  • Attālās zondēšanas metožu izpēte, LIDAR (lāzerskaneru tehnoloģiju) un satelītattēlu pielietošana meža inventarizācijā
  • Uzlabotu attēlu atpazīšanas risinājumu izstrāde
  • Bezpilota lidaparātu pielietošana meža inventarizācijā un apsaimniekošanas kontrolē
  • Siltummasas pārneses procesu izpēte un uzglabāšanas optimizācija lauksaimniecības produkcijai (augļi, ogas, dārzeņi, sēnes), kā arī koksnei ar mērķi samazināt enerģijas izmaksas.
  • SEG un gaisa piesārņojošo vielu vienota aprēķinu modeļa izveide lauksaimniecības sektoram augstāka līmeņa metodoloģijas (Tier 2) ieviešana slāpekļa oksīda un metāna emisiju aprēķināšanai
  • Precīzas biškopības īstenošana ar informācijas tehnoloģiju rīkiem
  • Mežu sistēmu datorvadība
  • Bišu saimju datorvadība bišu ziemotavā (https://www.youtube.com/watch?v=Ey5ZsTc2HS8)