Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības un mājsaimniecības virziena projekti un pētījumu virzieni

Pētniecības virziens: profesionālā izglītība un karjeras atbalsts sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Mērķis – attīstīt sabiedrības/izglītības ilgtspējīgas attīstības un izglītības ekoloģijas koncepcijas un izpētes metodikas un pamatot un īstenot: kompetences attīstības stratēģijas pašvirzītās studijās/mācībās, karjeras vadības kompetenci veicinošu karjeras atbalsta metožu apgūšanu un karjeras atbalsta sniedzēju profesionālās kompetences pilnveidi.

Cilvēku drošumspējas un sabiedrības/izglītības/vides ilgtspējības veicināšana, ko var stiprināt ar indivīda profesionālo un personības izaugsmi, humānu vidi, sabiedrības sadarbošanās spēju un atbildību. Pētījumi tiks koncentrēti uz: izglītības ekoloģijas, pieaugušo izglītības ilgtspējīgas attīstības un kompetences attīstības kritēriju, rādītāju, modeļu/moduļu izstrādi saistībā ar pašvirzītām studijām/mācībām; karjeras vadības kompetences veidošanās un pilnveides mehānismu un pedagoģisko nosacījumu pamatošanu un aprobēšanu, karjeras atbalsta Eiropas kompetences standartu ieviešanu un īstenošanu Latvijas izglītības vidē.

Prioritārās pētījumu tēmas:

 • Speciālista konkurētspējas izvērtēšanas sistēma un metodika un tās attīstības veicināšana profesionālās izglītības vidē
 • Kompetences attīstības rādītāji, modeļi, metodes un programmas pašvirzītās studijās /mācībās
 • Personības pašrealizācijas mērķtiecīga attīstība pieaugušo izglītības programmās – paņēmieni, metodes, līdzekļi
 • Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju un sieviešu karjeras krīzes situāciju analīze un risinājumi integrācijai darba tirgū
 • Karjeras atbalsta pilnveides iespējas, karjeras vadības kompetences veidošanās indikatori un modeļi pusaudzībā un dialoga metode karjeras vadības kompetences attīstībā vidējā profesionālajā izglītībā
 • Radošā darbība un dzīves kvalitāte mājturības izglītībā personības pašrealizācijas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā
 • Studentu analītisko spēju un telpiskās domāšanas attīstīšanas instrumentārija (interaktīvās mācību metodes un līdzekļi, uzdevumi, lietojumprogrammatūras, e-studijas) izstrāde eksakto/inženierzinātņu, arhitektūras un mākslas studentu studiju programmām un grafiskās kompetences komponentu, to kritēriju un rādītāju noteikšana un izstrāde dažādos studiju kursos
 • Specializēto datorprogrammu, digitālo meistarklašu, interaktīvo tāfeļu, Moodle vides izmantošana informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrēšanas prasmju attīstībai un pieaugušo izglītības ilgtspējīgai attīstībai

Projekti:

 • Eiropas universitāšu akadēmiskā sadarbības tīkla dibinājums karjeras atbalsta konsultāciju inovācijās (NICE Foundation "Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe"), dibinājuma koordinātors: Johannes Katsarov, Cīrihes universitāte, Šveice. LBTU IMI pārstāvošā persona -Inita Soika;

 • NORDPLUS Framework Programme VALA Sadarbības tīkls augstākajā izglītībā. Universitāšu sadarbības tīkls karjeras konsultēšanā VALA (Career counselling and guidance program) kopš 2012.gada, projekta vadītāja: Sif Einarsdóttir, Islandes universitāte,Islande. LBTU IMI pārstāvošā persona -Inita Soika;

 • Erasmus Academic Network/Akadēmiskais sadarbības tīkls. Sadarbība un pētījumi izglītībā atbildīgai/ilgtspējīgai dzīvošanai (Partnership for Education and Research for Responsible Living) (PERL 2) 2012-2015, vadītāja: V.Thoresen no Hedmarkas universitāte, Norvēģija (Hedmark University College, Norway) http://www.perlprojects.org/ (Vija Dišlere, Iveta Līce – dalībnieces);
 • Reģionālās partnerības projekts "Comenius" "Radošums, vizuālā māksla un starpkultūru izglītība, balstoties uz vietējās mākslas krātuvēm" ietvaros 2014-2015. Radošā darbnīca "Gleznošana ar plastilīnu" un "Grafika tehnikas, monotipijas" skolotāju profesionālajā pilnveidē (Inta Paulsone – dalībniece).