Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai

ITIA

Studiju līmenis: Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju programmas direktors: Dr.sc.ing., Gatis Vītols, +371 63005701
Studiju ilgums: 4 akadēmiskie gadi (8 semestri) (ieskaitot 26 nedēļu praksi IT uzņēmumos 4. kursā)
Studiju veids: Pilna laika studijas
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās
Kvalifikācija: Programmēšanas inženieris
Valsts finansēto budžeta vietu skaits: 40
Studiju maksa: 1560 EUR gadā
Akreditēta: līdz 31.12.2022.

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit

Studiju kursu plāns

Studiju programmas apraksts

Programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus informācijas tehnoloģiju programmatūras jomā, aplūkojot programmatūru kā instrumentus, kurus visu nozaru speciālisti lieto vai rada, lai risinātu savas nozares aktuālās problēmas. Atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, studiju laikā aplūkojamās pielietojuma sfēras atspoguļo informācijas tehnoloģiju konceptuālo saiti ar ilgtspējīgu attīstību un tās pozitīvo un negatīvo ietekmi uz dažādu nozaru ilgtspēju. 4. kursā ir prakse vadošajos informāciju tehnoloģiju uzņēmumos Latvijā un Pasaulē (kopā 26 nedēļas).

Karjeras iespējas

Prakse notiek informācijas tehnoloģiju kompānijās, no kurām lielākās mūsdienās ir starptautiski uzņēmumi, kā arī nelielās privātās firmās. Prakses norisei ir raksturīgi, ka tās laikā vai arī pēc prakses beigām daļa praktikantu jau tiek pieņemti darbā kā firmas pastāvīgie darbinieki. Tās ir arī iespējamās darba vietas absolventiem pēc studiju pabeigšanas. Īpaši laba sadarbība fakultātei ir izveidojusies ar AS "Emergn", Lattelecom Technology, RIX Technologies, Tele 2, TIETO, SIA "Baltijas Datoru akadēmiju", D8 Corporation, SIA C.T.Co, Accenture Latvia, SIA TestDevLab, kā arī ar citām IKT firmām. Vienlaikus ar informācijas tehnoloģiju pamatzināšanu apguvi bakalauru studiju programmas veido arī pamatus turpmākai izglītībai un zinātniskai darbībai, realizējot LLU informācijas tehnoloģiju pilna cikla studiju pirmo posmu (inženierzinātņu bakalaurs informācijas tehnoloģijās - inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās - inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijās)