Pārlekt uz galveno saturu

Datorvadība un datorzinātne

Datorvadība_datorzinātne

Studiju līmenis: Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju programmas direktors: Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, +371 63005701
Studiju ilgums: 4 akadēmiskie gadi (8 semestri) (ieskaitot 12 nedēļu praksi IT uzņēmumos)
Studiju veids: Pilna laika
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē
Valsts finansēto budžeta vietu skaits: 50
Studiju maksa: 1560 EUR gadā
Akreditēta līdz: 31.12.2022.

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit

Studiju plāns

Studiju programmas apraksts

Programmas mērķis ir sniegt akadēmiskās izglītības pamatus datorvadības un datorzinātņu jomā, kā arī profesionālā un pētniecības darba pamatiemaņas informāciju tehnoloģijās. Programmas ietvaros studenti apgūst profesionālas zināšanas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pamatjautājumiem, iepazīstas ar informācijas sistēmu analīzē, projektēšanā un realizēšanā izmantoto teoriju un metodikām, kā arī apgūst nepieciešamos rīkus un paņēmienus. Studiju laikā aplūkojamā pielietojuma sfēra galvenokārt ir saistīta ar datorvadības uzdevumu risināšanu.

3. kursā ir 12 nedēļu prakse vadošajos informāciju tehnoloģiju uzņēmumos Latvijā (piemēram, Accenture, Emergn (bijušais Exigen Services Latvia), Lattelecom Technology, Autentica, u.c.) zinātniskās institūcijās vai augstskolu struktūrvienībās.